МАРКЕТОЛОГ

Алматы полиграфия колледжі 04140100 Маркетинг (салалар бойынша)  мамандарды даярлайды

Біліктілігі: 4S04140103 — «Маркетолог»»

Даярлық мазмұны:

 • маркетингтік зерттеулер
 • тауарларды әзірлеу және тауар ассортиментін басқару бойынша маркетингтік қызмет;
 • баға әзірлеу және баға саясатын жүзеге асыру;
 • өткізу саясатын әзірлеу және жүзеге асыру;
 • тауар қозғалысын ұйымдастыру, жоспарлау және басқару;
 • нарыққа әсер етудің нысандары мен тәсілдерін әзірлеу, сұранысты қалыптастыру және өткізуді ынталандыру;
 • сату алдындағы және сатудан кейінгі қызметті ұйымдастыру, жоспарлау және басқару;
 • сатып алу қызметі және материалдық-техникалық жабдықтау;
 • маркетингтік коммуникациялар;
 • жарнамалау қызметі;
 • тауар өткізетін желіні құрудың техникалық-экономикалық негіздемесі;
 • маркетингті басқару.

Оқу мерзімі:

 • Оқыту күндізгі және сырттай мемлекеттік және орыс тілдерінде жүргізіледі;
 • негізгі жалпы білім негізінде (9 сынып) – ж.10 ай. (бюджеттік және ақылы бөлімдер);
 • жалпы орта білім негізінде (11 сынып) – 1ж. 10 ай (бюджеттік және ақылы бөлімдер);

сырттай бөлім-2 ж. 10 ай(ақылы, 11 сынып негізінде)

Түлектерді жұмысқа орналастыру:

 • өндірістің, қызметтің, жоғары технологиялардың барлық салаларының компаниялары;
  • арнайы маркетингтік, зерттеу компаниялары,
  • маркетинг
  тік  коммуникация агентсттігі,
  жарнама агенттіктері,
  • консалтинг
  тік фирмалар.

Практика базалары:

 •  «Скиф Трейд»ЖШС;
 • «Рамстор» ЖШС;
 • «АлмаСтор» ЖШС;
 • «Magnum cash&carry» ЖШС;