ТҮЗЕТУШІ

МКҚК «Алматы полиграфия колледжі» 1227000-Баспа өндірісі мамандығы бойынша мамандар даярлайды

Біліктілігі: 1227042-Корректор

Даярлық мазмұны: 

Корректор-газет, журнал, кітап мәтіндеріндегі орфографияны және пунктуацияны тексеруші, әр түрлі қателерді түзететін, сөздіктер мен энциклопедиялардың көмегімен үйлеспеушіліктер мен қателіктерді белгілеуші маман.

 • Корректор мәтіннің әр түрлі элементтерінің графикалық және лексикалық біркелкілігін қамтамасыз ету мақсатында редакцияланған қолжазбаларды шегеруді және түзету бедерлерін оқуды, орфографиялық және пунктуациялық қателерді жою, терудің техникалық ережелерін сақтау, сондай-ақ мағыналық және стилистикалық сипаттағы кемшіліктерді түзетуді жүзеге асырады;
 • Қолжазбаларды оқу кезінде корректор олардың жинақтылығын (титулдық парақтың, кіріспенің, иллюстрациялардың, анықтамалық аппараттың болуын), мазмұнындағы (мазмұнындағы) бөлімдердің реттік нөмірленуін тексереді, олардың атауын мәтіндегі тақырыптармен салыстырады;
 • Терминдердің, символдардың, өлшем бірліктерінің, шартты қысқартулардың дұрыс жазылуын және біріздендірілуін, иллюстрациялар мен мәтіндегі белгілердің біркелкілігін қамтамасыз етеді;
 • Жеке әріптер мен белгілерді жазудағы түсініксіздікті, мәтіннің абзацтарға дұрыс бөлінбеуін жояды. Байқалған стилистикалық қателіктерді редакторлармен келістіреді;
 • Кестелердің, түсіндірмелердің, формулалардың, басылымның анықтамалық материалының дұрыс ресімделуін, библиографиялық сипаттаманың толықтығын және мәтіндегі цитаталар мен сандық деректерге сәйкес сілтемелердің болуын тексереді;
 • Терушіге дефистеді, сызықшаларды, көп таңбалы сандарды теру бойынша нұсқау береді;
 • Қолжазбаның барлық оқу ерекшеліктерін атап өтумен, редакциялық паспортты толықтырады;
 • Оқу кезінде терілген мәтіннің түпнұсқаға сәйкестігін, түзету бедерлерін тексереді
 • Қолжазбаларды теру немесе қайта басып шығару кезінде жіберілген емле, пунктуациялық және техникалық қателерді түзетеді;
 • Полиграфиялық өндірістің жалпы ережелеріне және техникалық редактордың нұсқауларына сәйкес мәтіннің, тақырыптардың, ескертулердің және басылымның басқа да бөлінген бөліктерінің дұрыс терілгендігін тексереді;
 • Қолжазбаларды теруге, басылымға және шығаруға қол қояды.

Оқу мерзімі:

 • Оқыту күндізгі және сырттай мемлекеттік және орыс тілдерінде жүргізіледі
 • жалпы орта білім негізінде (11 сынып) – 10 ай. (бюджеттік және ақылы бөлімдер)

Түлектерді жұмысқа орналастыру:

* ҚР баспа орталықтары мен баспаларына

Практика базалары:

 • «Қазақ мемлекеттік Қыздар университеті» баспа үйі,
 • «Өркен» баспа үйі,
 • «Қазақ Ұлттық университеті» баспа үйі