ПОЛИГРАФИЯ ӨНЕРКӘСІБІ ҰЙЫМДАРЫНЫҢ ЖАБДЫҚТАРЫН МОНТАЖДАУШЫ

Алматы полиграфия колледжі келесі 07151000 Полиграфиялық өндіріс жабдықтарын пайдалану
және жөндеу
 мамандарды даярлайды

Біліктілігі: 3W07151001 — » Полиграфия өнеркәсібі ұйымдарының жабдықтарын монтаждаушы»

Дайындық мазмұны:

 •   жөндеу-техникалық жабдықтарында жұмыс жасау, полиграфиялық жабдықтарына диагностика жасау, техникалық қызмет көрсету және жөндеу;
 • қазіргі заманғы жабдықтардың бөлшектерін, тораптары мен агрегаттарын монтаждау — бөлшектеу, жинақтау тәсілдері;
 • жоғары технологиялық жабдықтарда техникалық қызмет көрсету мен жөндеудің өндірістік процестерін ұйымдастыру;
 • статистикалық есептілікті есепке алу және полиграфиялық құралдарды пайдалану тиімділігі бойынша құжаттаманы ресімдеу.

Оқу мерзімі:

 • Оқыту күндізгі бөлімде мемлекеттік тілде жүзеге асырылады;
 • негізгі жалпы білім негізінде (9 сынып) – 2ж.10 ай. (бюджеттік бөлімше)

Түлектерді жұмысқа орналастыру:

жөндеу және сервистік кәсіпорындар

Практика базалары:

 • РПБК «Дәуір»
 •  «Полиграфкомбинат»ЖШС;
 • «Alasintas» ЖШС;
 • «Технология изображения» ЖШС;
 • ХEROX
 • Sigh Tegh company
 • Шебер