МЕНЕДЖЕР

Алматы полиграфия колледжі 04130100 Менеджмент (қолдану салалары бойынша) мамандығы бойынша мамандарды даярлайды

Біліктілігі: 4S04130101 —  Менеджер 

Дайындық мазмұны:

— сатып алушыларға тиімді қызмет көрсету процесін ұйымдастыру;

— сауда жайларының құрылымын жобалау және жабдықтарды орналастыру;
— менеджмент, Экономика, басқару, жоспарлау саласындағы заңнамалық нормативтік құжаттармен жұмыс істеу;

— бос лауазымға үміткерлермен сұхбат өткізу және еңбек келісім-шартын жасасу;
— басқару шешімдерін қабылдау, басшылықтың әртүрлі типтері мен стилдерін пайдалану;

 — кәсіпорынның құрылтай құжаттарын әзірлеу үшін нормативтік-құқықтық құжаттарды пайдалану;

Оқу мерзімі:

 • * Оқыту күндізгі және сырттай мемлекеттік және орыс тілдерінде жүргізіледі
 • негізгі жалпы білім негізінде (9 сынып) – 2ж.10 ай. (бюджеттік және ақылы бөлімдер)
 • жалпы орта білім негізінде (11 сынып) – 1ж. 10 ай (бюджеттік және ақылы бөлімдер)
 • сырттай бөлім-2 ж. 10 ай(ақылы, 11 сынып негізінде)

Түлектерді жұмысқа орналастыру:

 •  кәсіпкерлермен;
 • топ немесе жоба басшысының ассистенттері мен менеджер көмекшілерімен;
 • бренд-менеджер ассистенттерімен;
 • клиенттермен және жоба жұмысы бойынша менеджерлермен;
 • сапа менеджменті жүйесі бойынша менеджерлермен; тәуекелдерді басқару бойынша;
 • персоналды басқару жөніндегі менеджерлерімен, HR-менеджерлерімен;
 • даму немесе өндіріс жөніндегі менеджерлермен;
 • жетекші және бас мамандармен.

Практика базалары:

 •  «Скиф Трейд» ЖШС,
 • «Рамстор» ЖШС,
 • «АлмаСтор» ЖШС
 • «Magnum cash&carry» ЖШС