ТҮПТЕУ МАШИНАЛАРЫНЫҢ ОПЕРАТОРЫ

Алматыполиграфия колледжі 02110500 Полиграфиялық және орау өндірісінің технологиясы бойынша мамандарды даярлайды

Біліктілігі: 3W02110503 — «Түптеу машиналарының операторы»

Даярлаудың мәні:

 • Машиналар мен әртүрлі жүйелердегі білдектерде қағаздарды, қатырмалар мен белгіленген пішімдегі жоғары сұрыпты техникалық қағаздарды бойлық және көлденең кесуді жүзеге асыру
 • Арнайы қағазды көрсетілген пішімде кесу
 • Пішімін белгілеу, ауыстыру, пышақтарды қайрау және түзету
 • Бума кесу білдектеріне қағаз орамын орнату

 Оқу мерзімі:

 • Оқу күндізгі және сырттай оқу үлгісі бойынша мемлекеттік және орыс тілдерінде жүзеге асыралады 
 • Орта жалпы білім беру негізінде(11сынып) –10 ай (бюджеттік және ақылы бөлімдер)
 • Сырттай оқу бөлімі – 2 ж.10 ай.(ақылы, 11 сынып негізінде)

Түлектерді жұмыспен қамту:

 • Полиграфиякәсіпорындары
 • Жарнама агенттігі
 • Баспа  комплекстері

Практика базалары:

 • РПБК «Дәуір»ЖШС
 •  «Полиграфкомбинат»ЖШС
 •  «Easypack pro»ЖШС
 •  «Euro print»ЖШС