КОПИРАЙТЕР

Алматы полиграфия колледжі келесі мамандықтар бойынша мамандарды даярлайды

02110400 Баспа ісі

Біліктілігі: 3W02110402 — Копирайтер

Дайындық мазмұны:

 • Adobe Photoshop; Adobe Illustrator; CorelDraw; ЗD—Studio Max компьютерлік графика бағдарламаларын міндетті білу.
 • Microsoft Word; Adobe PageMake, QuarkXPress; Adobe  InDesign теру және беттеу бағдарламаларын меңгерген:
 • Өнеркәсіптік өнім үлгілерімен, графикалық және полиграфиялық бұйымдармен, қалалық ортаны жарнамалық-ақпараттық қамтамасыз етумен, көрмелермен, мұражайлармен, жәрмеңкелермен, фестивальдермен жұмыс жасайды.
 • Пәндік-кеңістіктік ортаны қалыптастырады, эстетикалық және жоғары сапалы өнімдерді жасайды

Оқу мерзімі:

 • * Оқыту мемлекеттік және орыс тілдерінде күндізгі оқумен жүзеге асырылады
 • негізгі жалпы білім негізінде (9 сынып) – 3ж. 10 ай (ақылы бөлімшелер)
 • жалпы орта білім негізінде (11 сынып) – 2ж. 10 ай (ақылы бөлімшелер)

Түлектерді жұмысқа орналастыру:

 • жарнама агенттіктері
 • конструкторлық бюро
 • баспа үйлері
 • баспа салондары

Практика базалары:

 • РПБК «ДАУІР»,
 • «РАЗМЕР»ЖШС,
 • «ПОЛИГРАФКОМБИНАТ» ЖШС