БРОШЮРАЛАУШЫ-ТҮПТЕУШІ

Алматыполиграфия колледжі 02110500 Полиграфиялық және орау өндірісінің технологиясы бойынша мамандарды даярлайды

Біліктілігі: 3W02110501 — «Брошюралаушы-түптеуші»

Даярлаудың мәні:

 • Кітап өнімдерін түптеуші
 • Кітаптарды көркемдеп қалпына келтіру
 • Папкаларды, таза және бланк өнімдерін дайындау бойынша жеке түптеу операцияларын орындау
 • Кітап өнімдерін өңдеу мен таза және бланк өнімдерін көркемдеп рәсімдеу 
 • Қобдиша, қаптама, былғарыдан және жасанды былғарыдан жасалған қораптарды дайындау 
 • Бет-бейне және кәдесый өнімдерін дайындау 
 • Дайын өнімдерді қаптау

Оқу мерзімі:

 • Оқу күндізгі және сырттай оқу үлгісі бойынша мемлекеттік және орыс тілдерінде жүзеге асыралады 
 • Орта білім беру негізінде (9 сынып – 2ж.10ай. (бюджеттік және ақылы бөлімдер)
 • Жалпы білім беру негізінде (11 сынып) –  10 ай (бюджеттік және ақылы бөлімдер)
 • Сырттай оқу бөлімі– 2 ж.10 ай.(ақылы, 11 сынып негізінде)

Түлектерді жұмыспен қамту:

 • Полиграфиякәсіпорындары
 • Жарнама агенттігі
 • Баспа  комплекстері

Практика базалары:

 • РПБК «Дәуір»ЖШС
 •  «Полиграфкомбинат»ЖШС
 •  «Leader offset printing»ЖШС
 • «Vario Print»ЖШС
 • «Deluxe Printery»ЖШС
 •  «Easypack»ЖШСжәне қала мен областардың басқа да  полиграфиякәсіпорындары