БАСУҒА ДЕЙІНГІ ПРОЦЕСТІҢ ОПЕРАТОРЫ

Полиграфиялық өндіріс

Алматы полиграфия колледжі 02110400-Баспа ісі мамандығы бойынша мамандар даярлайды

Біліктілігі: 3W02110401-Басуға дейінгі процестердің операторы

Даярлық мазмұны:

 • Математикалық, химиялық, физикалық және басқа белгілермен, формулалармен және қысқартылған белгілермен бай мәтін мен қарапайым мәтінді теру және электронды түрде өңдеу;
 • Ерекше графикалық формадағы жазу жүйесімен мәтінді теру және өңдеу;
 • Брайль бойынша кодтау ерекшеліктерін ескере отырып мәтінді теру және өңдеу;
 • Бейне бақылау құрылғыларымен электрондық теру жүйесінің мәтінін теру және түзету кезінде пайдалану;
 • Бұқаралық басылымдарды және газет өнімдерін беттеудің әр түрлі тәсілдерін пайдалану;
 • Полиграфиялық өндірістің бағдарламалық өнімдерін пайдалана отырып, көп бояулы бұқаралық басылымдарды және жарнамалық өнімдерді беттеуді орындау;
 • Полиграфиялық өндіріс өнімдерін жіктеу, оны дайындау технологиясын анықтау
 • Соқыр он саусақты әдісті пайдалана отырып мәтінді теру;
 • Мәтінді беттеу кезінде оңтайлы композициялық шешімдерді табу;
 • Шығыс және Африка жазуында қолданылатын ерекше графикалық формаларды жазу жүйелерінде бейімделу;
 • Әр түрлі қаріптерді, мәтінді кодтау түрлерін пайдалану;
 • Бағдарламалық қамтамасыз етудің әр қилы, соның ішінде арнайы түрлерін пайдалану.

Оқу мерзімі:

 • Оқыту күндізгі және сырттай мемлекеттік және орыс тілдерінде жүргізіледі;
 • негізгі жалпы білім негізінде (9 сынып) – 2ж.10 ай. (бюджеттік және ақылы бөлімдер);
 • жалпы орта білім негізінде (11 сынып) – 10 ай. (бюджеттік және ақылы бөлімдер);
 • сырттай бөлім-2 ж. 10 ай(ақылы, 11 сынып негізінде).

Түлектерді жұмысқа орналастыру:

 • ҚР Алматы қаласы мен облыстарының баспаханалары және жарнамалық агенттіктері

Практика базалары:

 • «Технология изображения»ЖШС;
 • РПБК «Дәуір»,
 • «Полиграфкомбинат» ЖШС;
 • «Издательство время» ЖШС;
 • «Тәуелсіздіктің ақ таңы»Республикалық қоғамдық-саяси журнал