"Принтмедиа технологиялар колледжі" КМҚК

Заголовок 1

Колледждің миссияисы

"Адамзаттың рухани құндылықтарын сақтау және көбейту, озық білім мен ақпаратты алу мен таратуда, Баспа-полиграфия саласының мамандарын оқу дайындығын мүдделі мекемелермен және өндіріспен халықаралық білім беру процесіне интеграциялау негізінде озық даярлауда".

Колледждің негізгі стратегиялық мақсаты – халықаралық білім беру үдерісіне интеграциялау.